Školenie, semináre a workshopy

Poskytujeme semináre a workshopy orientované prevažne do oblasti aditívnej výroby. Výučbové kurzy sú zamerané na poskytnutie praktických poznatkov nadobudnutých v rámci riešenie projektov z praxe.

  • Aditívna technológie výroby - základy (Zakladaná terminológia a aplikačné využitie)
  • Aditívne technológie výroby - pokročilý
  • Servis a údržba zariadení aditívnej výroby
  • 3D digitalizácia a reverzné inžinierstvo
  • CAD / CAM - základy
  • CAD / CAM - pokročilý
  • CAD
  • CAM (slicer)

V prípade záujmu a otázok nás neváhajte kontaktovať.