3D analýza / Zavádzanie aditívnej technológie do praxe

Zaradenie aditívnej technológie do výrobného alebo konštrukčného procesu je závislá na skutočnom prínose. Nahradenie alebo doplnenie súčasného vybavenia 3D technológiami môže byť vyvolané konkrétnou požiadavkou. Je ale možné, že vo Vašom podniku existuje produktívne uplatnenie, ktoré si zatial nikto nevšimol. Častým výsledkom 3D analýzy je práve objavenie zatial skrytých možností.

V prípade záujmu a otázok nás neváhajte kontaktovať.