SLS Technológia

ProX SLS 500

3D SYSTEMS

PRIEMYSELNÁ KVALITA, VEĽKOSŤ, DETAIL A JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA

ProX SLS 500 môžno zaradiť do priemyselného a projektového zariadenia. Možnosťami a výkonom radíme toto zariadenie medzi priemyselné, avšak splnením manipulačných a priestorových podmienok ho môžeme umiestniť v bežnej miestnosti. SLS výtlačky sa radia medzi najlacnejšie, výborne opracovatelné a materiál dosahuje vysokú pevnosť a odolnosť voči teplotám. 3D Systems týmto modelom, vďaka veľkosti stavebnej komory, kvalite výtlačku a cene sprístupňuje SLS technológiu aj menším podnikom.