Kontakt

Na prvom mieste je pre nás vždy Náš Klient - Vy. Neváhajte nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou.


Info a Nacenenia

advanced@advancedengineering.sk

Objednávky tovaru

david.michal@advancedengineering.skKontaktný formulár

*Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 428/2002 Z. z.") spoločnosťou Advanced Engineering s. r. o. na účely sprostredkovania tovaru, služieb a marketing. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.

Advanced Engineering s. r. o.

J. Bottu 25, Trnava, 917 24

Priestory MTF STU - T02 5.105

IČO 51303451

+421 915 270 659

advanced@advancedengineering.sk

Advanced Engineering - 3Dtlac