REVERZNÉ INŽINIERSTVO

Je to technologický proces, pri ktorom sa z hotového (reálneho) komponentu spätne vytvárajú CAD modely, technické podklady, výkresová dokumentácia alebo úprava existujúcich komponentov podľa požiadaviek zákazníka. Jedná sa teda o proces opačný ku bežnému inžinerskemu procesu návrhu a výroby, kde z počítačového modelu dostávame model reálny, pri reverznom inžinierstve dostávame z reálneho modelu počítačovy 3D model. Taktiež je pomocou reverzného inžinierstva možná modernizácia výrobného cyklu podniku, návrh nových komponentov na základe už existujúcich komponentov a skrátenie vývojového alebo inovačného cyklu produktu. 

V oblasti reverzného inžinierstva zastrešujeme kompletný proces tvorby počítačového 3D modelu na základe reálneho komponentu.

Pre bližšie informácie a pre vyhotovanie cenovej ponuky nás kontaktujte.

Realizované reverzné inžinierstvo