Sense

Druhá generácia skeneru SENSE 

Jednoduchý ručný skener, jednoducho pripojitelný prostredníctvom USB 3.0 k počítaču, notebooku alebo tabletu s operačným systémom Window 8.0 a 10.0 (jen 64bit).

Skvelý pomocník pre 3D návrhy 

Existujú tvary, plochy a štruktúry, ktoré je možné len ťažko modelovať pomocou CAD softvérov alebo v prostredí virtuálnej organickej hmoty (virtual clay modeling). V takom prípade prichádza na rad 3D skenovanie a 3D skener SENSE (2 gen). Veľmi rýchlo a ľahko môžete naskenovať zložité tvarové plochy a objekty.

Získané dáta - tzv. Mesh (sieť), môžete v priloženom softvéri upraviť a uložiť v jednom z pre vás najvhodnejších formátov (STL, OBJ, PLY a pod.). Súbor skenu sa potom importuje do CAD softvéru, kde sa vykonajú dokončovacie práce, úravy atď.

Ďalšou možnosťou je samozrejme prie odoslanie súboru do 3D tlačiarne pre výrobu.

Zorné pole skeneru vám umožňuje skenovať objekty, ktoré je možné si predstaviť do objemu 20 cm až 2 m kubické. SENSE môžete držať v ruke apostupne obchádzať objekt alebo použiť závit na upevnenie do fixnej polohy. Na obrazovke sa bude prehľadne zobrazovať, čo a ako máte naskenované

Jednoduchá editácia

Priložený softvér 3D skeneru SENSE je intuitívny, rýchly, presný a jednoduchý na používanie. Skenovanie prebehne v niekoľkých sekundách. Sken môžete behom niekoľko minút orezať, vylepšiť, retušovať alebo zafixovať. Žiadna skúsenosť s 3D CAD softvérom, návrhom a pod. nie je potrebná. Uvidíte, že to bude veľmi ľahké.

Technická špecifikácia

Rozmery

Uhol záberu

Prevádzková teplota

Maximálna spotreba

Priestorové x/y rozlíšenie (0,5 m)

Rozhranie pre prenos dát

Objem skenovaného priestoru

Formát dát

17,8 x 12,9 x 3,3 cm

Horizontálne: 45°/Vertikálne: 57,5°/Diagonálne: 69°

10 - 40°C

2,25 W

0,9 mmň

USB 3.0

0,2 - 2 metre kubické

STL, OBJ, PLY, WRML