Omni3D PET-G-32

•ahkotlaźite–ně materi l s nˇzkym zmrçtenˇm. M“§e byś sterilizovaně v autokl ve - je ho mo§n‚ vyu§iś v potravin rskom priemysle a pre lek rske aplik cie.

68,40 €