Omni3D HIPS-20

Najźastejçie vyu§ˇvaně materi l pre tlaź podp“r (h–avne pre ABS), ktor‚ je mo§n‚ –ahko odlomiś alebo odplaviś pomocou Lemonesolu. Tie§ sa pou§ˇva pre modely pre straten‚ formovanie vÔaka skvel‚mu vyp leniu.

55,20 €