Omni3D ASA-39

Podobn‚ vlastnosti ako ABS rozçˇren‚ o vysokŁ odolnosś v exteri‚ry vr tane UV. Větlaźok m  vysokŁ povrchovŁ kvalitu s mo§něm –ahkěm post procesnom.

76,80 €