Figure 4 TOUGH-GRY 15

Ekonomicky věhodně materi l pre s‚riovŁ věrobu. M  vysokŁ pevnosś a stabilitu a je çpeci lne navrhnutě pre flexibilnŁ věrobu vysoko presněch komponentov do letectva, automobilov‚ho a spotrebn‚ho priemyslu.

187,20 €