Figure 4 TOUGH-GRY 10

Vysoko-rěchlostn  tlaź (10cm na věçku/hod). Je stabilně aj vo zvěçenej vlhkosti a m  vysokŁ odolnosś v śahu. Ide lny pre prototypovanie a malos‚riovŁ věrobu

204,00 €