FabPro? Flexible BLK

Flexibilně a věnimoźne odolně polypropyl‚nově materi l. Umo§ĺuje věrobu dielov s odolnosśou pri roztrhnutˇ a r zovej sile. V kombin ciˇ s presnosśou tlaźe poskytuje vçestrann‚ vyu§itie pre prototypy a funkźn‚ věrobky.

265,20 €