BCN3D PP

PP (Polypropyl‚n) je semikryçtalickě termoplast odolně voźi chemik li m, n razom a opotrebeniu. Je inertně a neinteraguje –ahko so §iadnou l tkou, preto je sa be§ne pou§ˇva pre balenie potravˇn a chemik liˇ.

61,20 €