Novinky

Prinášame Vám výrobu z nového materiálu PCTPE. Skratka PCTPE znamená "Plasticized Copolyamide TPE" teda chemický kopolymér vysoko flexibilného nylonu a termoplastického elastoméru (TPE). Tento materiál má niekoľko unikátnych vlastností ktoré umožňujú výrobu flexibilných súčiastok s odolnosťou nylonu. Materiál PCTPE bol vyvinutý pre priemysel a...